Disclaimer

De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, webinar, cursus, traject of online programma. De inhoud van de sessies en de onlinecursus zijn niet bedoeld ter vervanging van advies van een therapeut, psycholoog of psychiater. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Laatste Liefde aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Indien nodig wordt met de klant op innerlijk gebied gewerkt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het proces en de gevolgen ervan. Laatste Liefde is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele schade. Laatste Liefde behoudt zich het recht voor de sessies te staken of het traject stop te zetten totdat er contact is geweest met een therapeut, psycholoog en/of psychiater.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Laatste Liefde en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Laatste Liefde.

De door Laatste Liefde verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Laatste Liefde streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Laatste Liefde ingericht en worden niet door Laatste Liefde gemaakt.

Laatste Liefde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.